Privacy Statement

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres en telefoonnummer als u dit aan ons communiceert bij een bestelling
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw
  boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u
  geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet, u gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen
op onze site. U heeft het recht tot inzage en verwijdering van uw opgeslagen persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met onderstaande e-mailadres.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Per email: degroenevakspecialist@gmail.com
 • Per telefoon: 06 – 13 43 11 43

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Het telefoonnummer dat u ons meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen gebruiken als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt en over afstemming van bezorging.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen
alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde e-mailadres.

Winkelmand Product verwijderd. Ongedaan maken
 • Geen producten in de winkelmand

Login

Lost your password?